VNux GNU/Linux
Hệ điều hành bởi người Việt - cho người Việt!


TÍNH NĂNG

features.png

Dựa trên Arch Linux nên luôn có phiên bản mới nhất của phần mềm

Tích hợp Chaotic AUR, VNux_repo và flatpak, giúp người dùng có nhiều phần mềm hơn

Nhẹ và nhanh

Ổn định do dùng kernel linux-lts

Sao lưu hệ thống timeshift khôi phục được từ GRUB giúp máy ổn định hơn

Có bộ gõ Tiếng Việt ibus-bamboo tích hợp sẵn cho người Việt